Obsah

Stalo se

Stalo se

Setkání dolckého rodáka z Izraele s místními občany po mnoha letech

Na pozvání ministra obrany pana Martina Bartáka, navštívil naši republiku ve dnech 6. - 12.5. 2010 rodák obce Dolce pan Jiří Tiben, který žije v Izraeli. Jedno z jeho největších přání bylo, navštívit svoji rodnou obec, ve které vyrůstal. Toto přání se mu splnilo 10. května 2010, kdy na něho netrpělivě čekalo v zasedací místnosti několik desítek občanů. Následovalo vřelé až dojemné přívítání, které nebralo konce. Pan Tiben v krátkosti zrekapituloval občanům svůj životopis. Poté se mi svěřil, že nečekal tak velikou účast místních občanů a byl velmi zaskočen, že dojetím nemohl ani mluvit. Setkání proběhlo ve velmi přátelském duchu, jelikož Pan Tiben je velmi pohodový člověk. Je neuvěřitelné, že i po tolika letech stále hovoří plynule česky, avšak ovládá též jazyk anglický, německý a hebrejský. Bylo pro mne velkou ctí, že jsem se s ním mohl setkat a strávít s ním pár hodin ve velmi přátelské atmosféře.

                                                                                                                                                                                                                                        Stanislav Ziegler