Obsah

Upozornění na správné odkládání odpadů

Typ: ostatní
Upozornění občanů na správné odkládání odpadů 1 Upozornění pro občany

Žádáme všechny občany, aby odkládali odpad do sběrných nádob k tomu určených. V tomto týdnu museli zaměstnanci obce vyčistit sběrnou nádobu na jedlé tuky a oleje, kde byl kromě vylitého oleje i papírový odpad, kovový odpad, a dokonce motorový olej.

Na každé sběrné nádobě je uvedené, co do dané nádoby patří. Pokud si někdo přesto není jistý, kam konkrétní odpad umístit, ať se raději zeptá na obecním úřadě. Do sběrné nádoby na jedlé tuky a oleje ukládejte přepálený tuk a olej v uzavřených a neporušených PET lahvích. Papírové, plastové a kovové obaly sešlapávejte na co nejmenší objem.

Neukázněnost některých občanů znamená zvýšené náklady obce za odpadové hospodářství, které mají vliv na výši místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Děkujeme!


Vytvořeno: 15. 9. 2023
Poslední aktualizace: 15. 9. 2023 17:21
Autor: Alena Duchková