Obsah

Upozornění pro občany - zákaz vypouštění septiků do obecní kanalizace

Typ: ostatní
kanalizace_web Důrazně žádáme všechny občany, aby do kanalizace nevypouštěli obsahy svých septiků.

Důrazně žádáme všechny občany připojené na veřejnou obecní kanalizaci, aby do kanalizace nevypouštěli obsahy svých septiků. Ačkoli jste byli informováni, že obsah septiku do kanalizace nepatří, v minulém týdnu tak někdo učinil. Způsobil tím kolaps biologického čistícího systému na nově vybudované čistírně odpadních vod. Pro obec to znamená vícenáklady na zavážení aktivovaného kalu a zásadním způsobem byly ovlivněny sledované rozhodující ukazatele znečištění jak přitékající surové vody, tak vyčištěné odpadní vody. Čistírna odpadních vod není schopna vyčistit, tak velké zatížení, které tvoří zahnilé odpadní vody ze septiku. Z tohoto důvodu důrazně opakujeme, že obsah septiku do veřejné kanalizace nepatří. Pokud by se měla situace s vypuštěním obsahu septiku do kanalizace opakovat, budeme  od všech majitelů nemovitostí požadovat doklad o likvidaci odpadních vod ze septiků oprávněnou osobou. Zároveň připomínáme, že připojení do veřejné obecní kanalizace je možné pouze po dohodě se zástupcem společnosti ČEVAK a.s., p. Hranáčem. Evidence připojených osob je důležitá nejen jako podklad pro budoucí uzavření smlouvy o odvádění odpadní vod, ale rovněž se podle počtu připojených nemovitostí, tzn. množství vypouštěných splašků, musí přizpůsobovat nastavení řídícího systému na čistírně odpadních vod.


Vytvořeno: 28. 2. 2023
Poslední aktualizace: 28. 2. 2023 9:27
Autor: Obec Dolce