Obsah

 

Sbor dobrovolných hasičů

„Význam dobrovolných hasičů je v jejich dobré znalosti místa a také při následném odstraňování škod.“

  

IČO: 49182803

KONTAKTY: 

velitel:  Jaroslav Louda - 724 785 739

zástupce velitele: Ivo Chudáček , Zdeněk Nový ml.

starosta: Miroslav Macháček - 721 245 127   

Historie

         Hasičský sbor v naší obci byl založen celých 47 let poté co byl vydán „Řád policie požárové“, který ukládal starostům obcí založení hasičského sboru. Na konci března 1923 byla svolána veřejná schůze za účelem založení sboru dobrovolných hasičů. Z prvních šestnácti zakládajících členů vznikl čtyřčlenný výbor.

Zakládající členové:

Klasna František ( Valdek), Ziegler Václav, Rout Václav, Vránek Jan, Vránek Matěj, Sladký Matěj, Veselý Jan, Vaverka Jaroslav, Bořík Václav, Majer Karel, Korbel Matěj, Šindelář Karel, Brabec František, Bultas Josef, Paluch Ladislav, Bultas Karel.

První výbor:

             Brabec František – velitel

             Ziegler Václav – starosta

             Vaverka Jaroslav – jednatel

              Veselý Jan – pokladník

 

            -  září 1923  zakoupena 1. stříkačka za 17 350 Kč a 100 metrů hadic za 2 040Kčs.

            - 1924  uskutečněn 1. hasičský bál a několik zábav v hostinci „U Valdeků“. Výtěžek z těchto akcí šel na splácení dluhu nové stříkačky

             - 10.7. 1926  uskutečněno 1. okrskové cvičení

            - 7.11. 1931 vypukl požár u majitele Anežčina dvora a naši hasiči poprvé zasahovali u požáru. Po tomto požáru občané uznali správnost rozhodnutí o založení sboru a začali vstupovat do řad hasičů. Konce třicátých let čítal náš sbor 36 členů.

            - 11.5. 1946 svolána 1. poválečná schůze. Zde se rozhodlo o koupi nové motorové stříkačky. Sbírka po vsi a výtěžek z kulturních akcí přispěly ke koupi nové stříkačky

            - 1.6.1947 stříkačka PS 8 vysvěcena před místní kapličkou. Témže roce byly přijaty do řad hasičů první ženy

            - 1949 zakoupeno 1. požární vozidlo za 3 800 Kčs

            - 1958 začátek budování požární zbrojnice

            - 1968 staré vozidlo dosloužilo a proto bylo zakoupeno jiné za 2 960 Kčs

            - 1971 dosloužila stříkačka z roku 1947 a byla nahrazena  stříkačkou DS 16, která slouží u sboru dodnes. Po dlouhých dvanácti letech byla dokončena požární zbrojnice.

              - 1978 zakoupeno terénní auto GAZ

- 1982 přidělena starší stříkačka PS 12 od okresu. Do roku 2008 se využívala k soutěžím i k zásahům. Nyní slouží jen k zásahům.

            - 1983 založena hasičská kronika. Funkce kronikáře se ujal Josef Macháček a kroniku píše až do své smrti v r. 2010. 80. léta byla bohatá na hasičské soutěže, kterých se náš sbor zúčastňoval a dosáhl řady velmi dobrých výsledků

- 1993 zakoupeno obecním úřadem hasičské cisternové vozidlo Škoda 706 RTHP. Toto vozidlo slouží dodnes.

- 2000 řady SDH se rozrostly o 7 nových členů. Téměř okamžitě má sbor nové cvičící družstvo.Družstvo má dodnes téměř stejné složení a na svém kontě i několik velmi dobrých umístění.

- 2001 uskutečněn 1. ročník „O pohár starosty obce“ v požárním sportu. Akce se ujala a stala se v naší obci tradicí

- 2005 uspořádána okresní soutěž v klasické soutěži

- 2008 zakoupena za finanční podpory OÚ nová stříkačka PS 18 . Tato stříkačka je určena jen pro sportovní účely. První úspěch, s tímto strojem, bylo 1. místo v Dolní Lukavici v září téhož roku.

- 2018 5 členů sboru se zúčastnilo akce "Hasičská fontána Praha 2018"

Složení výboru SDH v roce 2015

Starosta:                     Macháček Miroslav

Zástupce starosty:     Louda Jiří

Velitel :                       Louda Jaroslav

Zástupce velitele:       Chudáček Ivo , Nový Zdeněk nejml.

Jednatel:                     Stuchl Pavel

Hospodář:                   Nový Zdeněk ml.

Skladníci:                    Šiling Pavel st., Macháček Martin

Kulturní referent:         Jeslínek Pavel

Řidič strojník:              Mráz Miroslav

Strojníci :                     Sajdl Tomáš

Kronikářka:                  Nová Petra

           Členové :                     Louda Lukáš

                                    

 

Kontrolní a revizní rada

Předseda:          Bultas Zdeněk st

Členové :            Staněk Josef

                           Louda Luboš

 

K 31.1.2018 má náš sbor 58 členů