Obsah

JSDHO 

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů je zásahová složka sboru, kterou dle zákona o požární ochraně zřidila obec Dolce k provádění záchranných prací při požárech, pohromách a jiných mimořádných událostech. Jednotka je zařazena do plánu plošného pokrytí Plzeňského kraje jako jednotka kategorie JPO V. To znamená, že jednotka zajišťuje výjezd družstva v  kterékoliv denní i noční době do 10 minut od vyhlášení poplachu s územní působností obce Dolce, Týniště a Radkovice . Tuto činnost vykonávají členové dobrovolně vedle svého povolání.  Svolávání členů  se provádí  sirénou, mobilními telefony formou SMS zpráv .