Obsah

Zásahy

Zásahy

Zásahy

- 30.7.1992 – požár lesa Dolcko

- 7.7. 1994  – požár RD v Kucínech

- 22.4. 1996 – požár skládky pod Ticholovcem

- 27.7.1996 – požár lesa Jindřína

- 2002 – čerpání sklepů studní při povodni

- 2006 – požár seníku v Horšicích

- 2007 – požár kůlny u RD v Dolcích

- 2008 - požár lesa u Dnešic

          - požár stohu slámy v Dolní Lukavici

          - požár slámy na poli u Kucín

          - cvičení složek Integrovaného záchranného systému Západočeského kraje v okolí obce Letiny

- 2013 - pátrání po pohřešované osobě v obci Kbelnice

           - likvidace záplav v Přešticích