Obsah

Celoroční třídění drobného kovového odpadu

Typ: ostatní
Leták_kovový odpadK nádobám na tříděný odpad V Březinkách přibyla nádoba na celoroční třídění drobného kovového odpadu.

Do nádoby patří:
plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky apod.

Do nádoby nepatří:
znečištěné obaly, plechovky od barev, tlakové nádoby se zbytky nebezpečných látek, domácí spotřebiče či jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů, ani těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť.

Odvoz tohoto odpadu bude zajišťovat obec. Pro lepší manipulaci s odpadem žádáme občany, aby výše uvedený odpad ukládali do nádoby v pytlích a aby odpad, u kterého je to možné, sešlapávali. Čím menšího objemu docílíme, tím menší budou náklady na odvoz.

Děkujeme

 


Vytvořeno: 12. 3. 2020
Poslední aktualizace: 13. 3. 2020 12:02
Autor: Alena Duchková