Obsah

Ceník za svoz tříděného odpadu od 1.3.2020

Typ: ostatní
Ceník od 1.3.2020Pro informaci zveřejňujeme ceník za svoz a likvidaci tříděného odpadu (papír, plasty, sklo).

Svoz tříděných odpadů, které zajišťuje firma Západočeské komunální služby, hradí v plné výši obec. Aktuální ceník platný od 1.1.2020 se od 1.3.2020 opět změní. Změna nastala u položky PAPÍR, kdy se cena z původních 207 Kč zvýšila na 271 Kč. Ostatní položky zůstávají beze změny. Důvodem jsou aktuální problémy s likvidací papírového odpadu, kdy Čína, jako největší importér papírového odpadu z celé Evropy, výrazně omezila příjem této komodity, což má za následek, že vytříděný papír nemá kdo zpracovat a tím pádem rostou ceny za jeho likvidaci. Neznamená to, že přestaneme třídit. Část tříděného odpadu se recykluje, tím pádem se dostává zpět do oběhu a nekončí na skládce nebo ve spalovně. Evropské země se zavázaly, že množství směsného komunálního odpadu na skládkách budou snižovat, a to lze pouze tříděním, respektive recyklací. Bez systémového navracení spotřebovaných surovin do oběhu se však neobejdeme. Je na našich zákonodárcích, aby tento systém co nejdříve nastavili, a aby procento recyklovatelného odpadu bylo co největší. Včera už bylo pozdě. My občané pomůžeme tak, že budeme třídit a můžeme se zamyslet, jestli bychom sami nemohli snížit produkci odpadů, např. tím, že budeme mít látkovou tašku místo igelitky nebo igelitového pytlíku, že budeme přemýšlet nad tím, co kupujeme, abychom to pak zbytečně nevyhazovali, nebo že budeme kupovat zeleninu či ovoce, které nejsou extra zabalené v nějakém plastovém obalu.

 


Vytvořeno: 27. 2. 2020
Poslední aktualizace: 27. 2. 2020 12:37
Autor: Alena Duchková