Obsah

Nádoba na jedlé tuky a oleje

Typ: ostatní
28.11.2019 byly kontejnery na tříděný odpad V Březinkách rozšířeny o nádobu na sběr jedlých tuků a olejů.

Obec má dle vyhlášky č. 210/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů, povinnost s účinností od 1. 1. 2020 odděleně soustřeďovat jedlé tuky a oleje. Zajistili jsme proto nádobu na sběr jedlých tuků a olejů, která je umístěna V Březinkách vedle ostatních nádob na tříděný odpad (papír, plasty, sklo). Svoz a ekologickou likvidaci bude zajišťovat firma Černohlávek OIL.

Do nádoby vhazujte vychladlé přepálené jedlé tuky a oleje v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích. 

Do nádoby nepatří: živočišné tuky (sádlo, lůj), motorové oleje, prázdné PET lahve ani žádný jiný odpad.


Vytvořeno: 28. 8. 2019
Poslední aktualizace: 30. 11. 2019 06:52
Autor: Alena Duchková