Obsah

Pomník padlých

Myšlenka postavení pomníku se v naší obci ujala, až když v okolních Příchovicích a Řenčích byly památníky padlým v 1. světové válce již postaveny.

Pomník padlých

Úkol postavení pomníku v naší obci vzala na svá bedra Dělnická tělovýchovná jednota (DTJ). O vyhlédnuté místo na postavení pomníku muselo být žádáno v Dolní Lukavici u hraběte Schönborna, který žádosti vyhověl. Práce byla zadána kameníkovi Bednářovi z Čižic za cenu 3.500 Kč i s dovozem. Termín dovezení pomníku byl stanoven na 26. června 1921. Desku s nápisy zhotovil Bartoloměj Kočandrle z Přeštice za 850 Kč. Základ z divokého kamene zhotovil František Fořt (čp. 53). Kameník Bednář skutečně dodržel své slovo a 26. června pomník do naší obce dopravil a za spolupráce místních mužů byl týž den pomník postaven.

Termín slavnostního odhalení pomníku za účasti širokého okolí byl stanoven na 3. července 1921. Odhalení pomníku a čestná stráž byla svěřena místním legionářům Václavu Benešovi (čp. 54) a Vojtěchu Zavadilovi (čp. 38). Po slavnostním odhalení bylo sehráno divadelní představení příchovickými ochotníky "Hrobčický pán z Hrobčic". Divadlo bylo sehráno na jevišti postaveném na dvoře Valdekova hostince.

Pomník padlýchPomník padlých

Z naší vesnice bylo v 1. světové válce 66 mužů, z nichž se jich 14 nevrátilo. Jejich památce je věnován tento pomník uprostřed vsi a jejich jména jsou navždy vyryta v žulové desce:
Josef Hodan, Pavel Novák, Petr Beneš, Jan Tolar, Josef Fořt, František Stuchl, Josef Matas, František Beneš, Jan Sladký, Matěj Bultas, František Tolar, Jan Fořt, Václav Šiling, Václav Veselý (ruský legionář).

Po 2. světové válce se bohužel počet jmen ještě rozšířil. Oběťmi války se stali:
Karel Vránek, Anna Finková, Václav Klasna, Jaroslav Šustr.