Obsah

Územní plán

Vážení občané,

Územní plán obce Dolce byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva dne 19.12.2013 a nabyl účinnosti dne 18.1.2014.

Zhotovitel územního plánu : Ing. Arch. Jaroslava Lexová, Architektonické studio, Klatovská tř. č. 16, Plzeň.

 

Celá dokumentace územního plánu obce je k nahlédnutí na Obecním úřadu v Dolcích.