Obsah

Projekty, opravy a údržby

Zde najdete všechny akce týkající se obce, ať už velké investiční projekty nebo opravy a údržby. Starší roky se snažíme průběžně doplňovat.

Rozhodně nejvýznamnějším projektem je výstavba ČOV a kanalizace, u které budeme rovněž průběžně doplňovat veškeré informace, abyste znali aktuální stav a především, abyste věděli, jak postupovat při budování kanalizačních přípojek či připojování na kanalizaci.

Velké projekty by měly být součástí tzv. strategického plánu rozvoje obce. Strategický plán rozvoje je jeden ze základních dokumentů územního celku vyjadřující předpokládaný vývoj daného celku v dlouhodobějším časovém horizontu. Strategický plán je, spolu s rozpočtem a územním plánem, koncepční a rozvojový dokument vytvářený obecním úřadem, jenž vychází ze současného stavu veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území obce. Jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje na bázi slaďování jednotlivých zájmů tak, aby obec prosperovala jako celek.

Strategický plán rozvoje obce na období 2021 - 2025

Strategický plán rozvoje obce na období 2016 - 2020

Výsadba a údržba dřevin

Na hrázi rybníka bylo vysázeno ... lip, kde jsme se snažili obnovit stromořadí dle původní architektury rybníka, které je zachyceno na dobové fotografii. Bylo přesazeno 5 lip za obecním úřadem, které byly vysazeny příliš blízko sebe a vzájemně se omezovaly v růstu. A zároveň proběhla odborná údržba stromů na kolem obecního úřadu, V Březinkách a na hřišti Za Párníkem.

Realizace
Zhotovitel:            
Celková cena:
Dotace:               30 000 Kč (Plzeňský kraj - program Ekologické přojekty 2015)