Obsah

Projekty, opravy a údržby

Zde najdete všechny akce týkající se obce, ať už velké investiční projekty nebo opravy a údržby. Starší roky se snažíme průběžně doplňovat.

Rozhodně nejvýznamnějším projektem je výstavba ČOV a kanalizace, u které budeme rovněž průběžně doplňovat veškeré informace, abyste znali aktuální stav a především, abyste věděli, jak postupovat při budování kanalizačních přípojek či připojování na kanalizaci.

Velké projekty by měly být součástí tzv. strategického plánu rozvoje obce. Strategický plán rozvoje je jeden ze základních dokumentů územního celku vyjadřující předpokládaný vývoj daného celku v dlouhodobějším časovém horizontu. Strategický plán je, spolu s rozpočtem a územním plánem, koncepční a rozvojový dokument vytvářený obecním úřadem, jenž vychází ze současného stavu veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území obce. Jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje na bázi slaďování jednotlivých zájmů tak, aby obec prosperovala jako celek.

Strategický plán rozvoje obce na období 2021 - 2025

Strategický plán rozvoje obce na období 2016 - 2020

Vybavení JPO (jednotky požární ochrany)

Obec pro svou zásahovou jednotku požární ochrany, která je součástí integrovaného záchranného systému, pořídila:
5x ochranná přilba
5x ochranné rukavice
5x svítilna s uchycením na stávající přilby
2x ruční svítilna
4x přejezdový můstek na hadice
Všechny výrobky jsou certifikované a  splňují požadavky pro použití v zásahové jednotce.

Realizace:              10/2019
Dodavatel:              D.S.D. METAL plus s.r.o., Plzeň
Celková cena:        100 000 Kč
Dotace:                    29 900 Kč (Plzeňský kraj - program 2019 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy)