Obsah

Projekty, opravy a údržby

Zde najdete všechny akce týkající se obce, ať už velké investiční projekty nebo opravy a údržby. Starší roky se snažíme průběžně doplňovat.

Rozhodně nejvýznamnějším projektem je výstavba ČOV a kanalizace, u které budeme rovněž průběžně doplňovat veškeré informace, abyste znali aktuální stav a především, abyste věděli, jak postupovat při budování kanalizačních přípojek či připojování na kanalizaci.

Velké projekty by měly být součástí tzv. strategického plánu rozvoje obce. Strategický plán rozvoje je jeden ze základních dokumentů územního celku vyjadřující předpokládaný vývoj daného celku v dlouhodobějším časovém horizontu. Strategický plán je, spolu s rozpočtem a územním plánem, koncepční a rozvojový dokument vytvářený obecním úřadem, jenž vychází ze současného stavu veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území obce. Jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje na bázi slaďování jednotlivých zájmů tak, aby obec prosperovala jako celek.

Strategický plán rozvoje obce na období 2021 - 2025

Strategický plán rozvoje obce na období 2016 - 2020

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

Zástupce investora:                       Miroslav Mráz, starosta obce Dolce        tel. 606 565 261

Autorský dozor:                              Ing. Václav Mach                                         tel. 603 431 504

Technický dozor stavby:               Ing. Jaroslav Patera                                    tel. 602 169 504

Koordinátor BOZP:                         Miroslav Marcinkiewicz                              tel.

Stavbyvedoucí:                               Michal Štětina                                               tel. 728 243 000

Archeologický dohled:                   Mgr. Jiří Bouda                                             tel. 721 449 553