Obsah

Zpět

Návrh Závěrečného účtu obce Dolce za rok 2021

 

Návrh Závěrečného účtu bude projednán na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Dolce dne 16. 05. 2022 v zasedací místnosti OÚ. Pro doplňující informace nebo připomínky kontaktujte obecní úřad. Kompletní podklady a všechny součásti Závěrečného účtu jsou zveřejněny dálkovým přístupem na webových stránkách obce Dolce nebo jsou k nahlédnutí na obecním úřadu.

Návrh Závěrečného účtu obce Dolce za rok 2021 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolce za rok 2021 

Účetní výkazy -   Výkaz o plnění rozpočtu(Fin 2-12 M) k 31.12.2021 

                              Rozvaha k 31.12.2021 

                              Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021 

                               Příloha k 31.12.2021 

 

Vyvěšeno: 29. 4. 2022

Datum sejmutí: 16. 5. 2022

Zodpovídá: Obec Dolce

Zpět