Obsah

Zpět

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

Vyvěšeno: 27. 4. 2022

Datum sejmutí: 31. 5. 2022

Zodpovídá: Obec Dolce

Zpět