Obsah

Stavění máje

30.4.2022

Letos naši statní chlapci přivezli novou máj vysokou ,,pouhých“ 27 m. Akce „přivezení máje“ se uskutečnila v neděli 17. 4. pod taktovkou našeho starosty Míry Mráze. Bylo zapotřebí i technické přípravy v podobě různých vozíků, aby bylo možné takto vysoký strom dostat z Dolcka na hřiště. Je škoda, že se na zajištění máje nepodílejí i mladší hoši naší obce.

Stavění máje proběhlo 30. 4. od 17:30 h, tentokrát za hojné účasti mužů stavějících máj i ostatních přihližejících. Stavění, jako vždy, řídil pevným hlasem Miloš Šrámek, takže vše probhělo bez problémů.