Obsah

Cvičení JSDHO

24. 3. 2023

Dne 24. března v 16:08 hodin se obcí rozezněla siréna a členům zásahové jednotky zvonily telefony se zprávou „Požár nové drůbežárny Henigarov, výjezd CAS24 Škoda 706 RTHP + PMS (pojízdná motorová stříkačka)“.  To pro ně samozřejmě znamenalo okamžitě se dostavit do hasičské zbrojnice a rychle se připravit k výjezdu. Jednotka vyjela za 8 minut v počtu 8 hasičů. Až po příjezdu k drůbežárně Henigarov členové jednotky zjistili, že se jedná o cvičení, které svolal starosta obce. Starosta obce má možnost si tímto způsobem prověřit připravenost jednotky.

Nicméně vše pokračovalo, jako by opravdu drůbežárna hořela. Cisterna byla přistavena k hale a tři členové jednotky začali provádět hašení fingovaného ohně. Zbytek jednotky zajistil dálkovou dopravu vody pro doplňování cisterny z venkovní požární nádrže, která je umístěna mimo areál drůbežárny.

Celá tato akce se uskutečnila po domluvě s vedoucím drůbežárny Petrem Žambůrkem za účelem zajištění cvičení hasičů jednotky, prověření připravenosti hasičské techniky obce a také pro kontrolu požární připravenosti drůbežárny. Petru Žambůrkovi patří poděkování za uskutečnění této akce i za podávání teplého občerstvení, které hasiči v dešti a zimě opravdu uvítali. Poděkování patří rovněž všem členům jednotky obce, kteří se věnují tomuto „koníčku“ v době svého volna a tím pomáhají chránit majetek nás všech.


Vytvořeno: 11. 5. 2023
Poslední aktualizace: 11. 5. 2023 16:07
Autor: Alena Duchková