Obsah

Výsadba a údržba dřevin

V únoru provedl certifikovaný arborista detailní hodnocení stavu 21 stromů vč. návrhu doporučeného opatření. V říjnu byly kolem obeního úřadu, V Březinkách a na hřišti Za Párníkem provedeny bezpečnostní nebo zdravotní řezy a redukce u 2 vrb, 5 topolů, 5 bříz a 1 jasanu. Byly pokáceny 2 vrby a 1 topol. Z plochy za obecním úřadem bylo přesazeno 5 lip malolistých, které byly vysazeny příliš blížko sebe a vzájemné se omezovaly v růstu. Kolem rybníka byla provedena nová výsatba 10 lip malolistých "Rancho", 2 ks buků lesních "Gold", 6 ks dubů bahenních a bylo provedeny výchovné řezy u 8 lip a 2 javorů "Klenů".

Realizace:             2/2015 a 10/2015
Zhotovitel:            Daniel Brunát, Dnešice
Celková cena:     218 998 Kč
Dotace:                   30 000 Kč (Plzeňský kraj - program Ekologické projekty 2015)

Před realizací
Před realizacíPřed realizacíPřed realizací
Po realizaci

Po realizaciPo realizaciPo realizaciPo realizaciPo realizaciPo realizaci