Obsah

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

Zástupce investora:                       Miroslav Mráz, starosta obce Dolce        tel. 606 565 261

Autorský dozor:                              Ing. Václav Mach                                         tel. 603 431 504

Technický dozor stavby:               Ing. Jaroslav Patera                                    tel. 602 169 504

Koordinátor BOZP:                         Miroslav Marcinkiewicz                             tel. 603 282 704

Stavbyvedoucí:                               Ing. Tomáš Šlemenda                                 tel. 603 581 859

Zástupce stavbyvedoucího:         Milan Ťažký                                                   tel. 603 224 054

Archeologický dohled:                   Mgr. Jiří Bouda                                             tel. 721 449 553