Obsah

 

Situační výkresy

ČOV

Koordinační situační výkres - díl a - příloha C.2a  

Stoky

Koordinační situační výkres - díl b - příloha C.2b 

Koordinační situační výkres - díl c - příloha C.2c 

Koordinační situační výkres - díl d - příloha C.2d 

Koordinační situační výkres - díl e - příloha C.2e 

 

Situace

 

Označení stoky Nemovitosti (čp.) Počet KP Výkres Aktuální stav (hlavní stoky) Aktuální stav (kanal. přípojky)
Stoka A 128/1(parc. č.), 65, 29, 27, 124, 97, 30, 58, 28, 37, RR-2, 60, 20, 54, 35, 11, 89, 84, 5, 4, 57, 56, 3, 44, 35, 119, 62, 10, 52-2x, 2, 66, 77, 64, 63, 75, 67, 76, 81, 78, 71, 80, 74, 104, 69, 86, 79, 94, 82, 93, 95, 91, 96, 109, 92, 101 56 C.2a, C.2b, C.2d PRACUJE SE PRACUJE SE
Stoka A-A 53, 55, 50, 45, 87, 9 6 C.2b HOTOVÁ HOTOVÉ
Stoka V-A (tlaková) 98 1 C.2b HOTOVÁ HOTOVÁ
Stoka A-E 6, 107 2 C.2b HOTOVÁ HOTOVÉ
Stoka A-G 100, 378 (parc. č.), 49, 1, 106, 105, 72, 73, 85 9 C.2d HOTOVÁ HOTOVÉ
Stoka A-B čp. 126, 116, 24, 48, 47, 129, parc. č. 56/2, parc. č. 56/3, čp. 32, 125, parc. č. 2/2, čp. 123, parc. č. 11/1 13 C.2a, C.2c HOTOVÁ HOTOVÉ
Stoka A-B-1 čp. 41, 23, 99, 40, 114, 39, 83, par.č. 11/2, čp. 38, 111, 117, 34 12 C.2c, C.2d HOTOVÁ HOTOVÉ
Stoka A-B-1a čp. 127 1 C.2c ZRUŠENÁ  
Stoka A-B-1b čp. 14 a 22 2 C.2b HOTOVÁ HOTOVÉ
Stoka A-B-2 čp. 61 1 C.2c HOTOVÁ HOTOVÉ
Stoka A-C čp. 26, 31 2 C.2c HOTOVÁ HOTOVÉ
Stoka A-D čp. 41 1 C.2b HOTOVÁ HOTOVÉ
Stoka A-F čp. 46, 102, 19, 128, 18 5 C.2d HOTOVÁ  HOTOVÉ
Stoka A-H čp. 33, 7, 108, 112, 113, 120, 131 7 C.2d HOTOVÁ HOTOVÉ
Stoka A-H-1 čp. 103 1 C.2d HOTOVÁ HOTOVÉ
Stoka A-H-2 čp. 88 1   HOTOVÁ HOTOVÉ
Stoka A-I čp. 70, 115, 118, 130 4 C.2d HOTOVÁ HOTOVÉ
Výtlak pod lesem Hůrkou čp. 122,  parc. č. 82/1, čp. 17 a 13 4   PRACUJE SE HOTOVÉ