Obsah

Uzavírka sil. II/230

Část stavby kanalizačního řadu, konkrétně stoka A, bude probíhat v silnici II/230, a to za úplné uzavírky této silnice. Práce budou rozděleny do dvou na sebe navazujících etap. Předpokládaný termín realizace 1. etapy je od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022. Předpokládaný termín realizace 2. etapy je od 1. 7. 2022 do 30. 10. 2022. 

Uzavírka  sil. II/230 v obci DolceUzavírka  sil. II/230 v obci Dolce

Po celou dobu uzavírky bude povolen vjezd autobusové dopravě (nedojde k přemisťování stávajících autobusových zastávek), složkám IZS a samozřejmě místním občanům. Vjezd k jednotlivým nemovitostem a pozemkům budem majitelům včas oznámen zhotovitelem.

Objízdná trasa pro osobní automobily od Přeštic bude vedena jednosměrnně po silnici II/230 přes Kucíny, poté po silnici III/18214 přes Radkovice, Horšice, Újezd.
Objízdná trasa pro osobní automobily od Skašova bude vedena jednosměrnně po silnici II/117 přes Letiny, poté po silnici III/11755 přes Libákovice a po silnici III/17756 přes Plevňov.
Objízdná trasa pro nákladní automobily bude vedena obousměrnně z Nepomuka po silnici I/20 směrem přes Měcholupy, Chocenice, Chválenice a poté po silnici II/183 přes Nebílovy, Vodokrty, Střížov a zpět na silnici II/230.

DIO

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu 

DIO_objízdné trasy pro osobní automobily a nákladní automobily