Obsah

Vydaná aktuální povolení

ČOV a kanalizace_stavební povolení PR-OŽP-VOT/10213/2019_původní

ČOV a kanalizace_územní a stavební povolení PR-OŽP-VOT/112784/2020_aktuální s odkazem na původní

Provozní budova ČOV_stavební povolení PR-OVÚP-BAI/9819/2021

Příjezdová komunikace k ČOV_povolení PR-OSD-SED/31607/2020

Kanalizační přípojky_územní rozhodnutí PR-OVÚP-KON/23445/2018_původní

Kanalizační přípojky_prodloužení územního rozhodnutí PR-OVÚP-KON/2015/2021_aktuální s odkazem na původní

Tlaková kanalizace Za Lesem (Pod Hůrkou)_stavební povolení PR-OŽP-VOT/74638/2021 _jako změna stavby ČOV a kanalizace