Obsah

Odpočinkový mobilář

Dne 9.6.2020 byl na valné hromadě Mikroregionu Přešticko schválen členskými obcemi integrovaný projekt "Pořízení odpočinkového mobiliáře pro obce Mikroregionu Přešticko". Obce měly na výběr z těchto produktů: sezení se stříškou, sezení bez stříšky, info tabule, stojan na kola. Naše obec objednala stojan na kola (ten původní byl již zchátralý) a info tabuli, na které budou informace o zajímavostech v naší obci. Oba prvky byly umístěny U Křížku, kde se již nachází sezení a tabule s panoramatickou mapou Přešticka a jižního Plzeňska.

Realizace:               7/2021
Dodavatel:              Mikroregion Přešticko (zhotovitel: Zemědělská akciová společnost Koloveč)
Celková cena:        28 120 Kč
Dotace:                   11 539,39 Kč (Plzeňský kraj - Program stabilizace a obnovy venkova 2020)

Stojan na kolaIInformační tabuleOdpočinkový mobiliář