Obsah

Výměna oplocení na víceúčelovém hřišti

Hřiště bylo vybudováno v roce 2000. Oplocení bylo již několikrát svépomocí opravováno, a přesto byly ocelové dráty sítí na několika místech zprohýbané nebo vytrhané, některé plotové díly byly prasklé a ve spodní části oplocení vznikla mezera, kde často končívaly zaklíněné nohy sportovců. Proto jsme již delší dobu plánovali oplocení vyměnit, jen jsme čekali na vhodný dotační titul. Ten se objevil letos, a tak jsme 10. února podali žádost o dotaci, která nám byla schválena 4. dubna.

O nabídky jsme požádali 4 firmy – Gold Return Praha, Vysspa Plzeň, A-Z Sportservis Plzeň (odkázal nás na Technology Service Plzeň), Trisport Havel Plzeň (odkázal nás na Ploty Kodl Rokycany). Nabídku poslala pouze firma Technology Service. Jejich nabídku v hodnotě 317 528,20 Kč vč. DPH jsme použili při žádosti o dotaci. Bohužel, vzhledem k současnému vývoji cen způsobeným válečným konfliktem na Ukrajině, se původní nabídka během 2,5 měsíce zvýšila o 43 tis. Kč na 360 304,20 Kč vč. DPH.

Došlo k demontáži 108 plotových dílů. 28 sloupů bylo upraveno a natřeno. Horní část konstrukce byla vyztužena formou ocelových jeklů. Ocelové plotové díly byly ve spodní části nahrazeny dřevěnými mantinely do výšky 1 m v celkové délce 57 m vč. zpevňujících příček a v horní části polypropylenovými ochrannými sítěmi.

Realizace:               13.-15. 6. 2022 (20.-21. 6. 2022 dodělání sítí)
Dodavatel:              Technology Service s.r.o., Plzeň
Celková cena:        360 604,20 Kč vč. DPH
Dotace:                   200 000 Kč (Plzeňský kraj - PSOV PK 2022 - Projekty obcí)

Stav před rekonstrukcí

Stav před rekonstrukcíStav před rekonstrukcíStav před rekonstrukcíStav před rekonstrukcíStav před rekonstrukcíStav před rekonstrukcí

Stav po rekonstrukci

Stav po rekonstrukciStav po rekonstrukciStav pro rekonstrukciStav po rekonstrukciStav po rekonstrukciStav pro rekonstrukciStav po rekonstrukciStav po rekonstrukci