Obsah

Současnost obce

Dnes v Dolcích žije 272 trvalých obyvatel, jejichž počet se neustále zvyšuje. Velkou pýchou obce je dolecký rodák několikanásobný reprezentant a kapitán v hokeji Jiří Kučera, který své první krůčky na bruslích udělal právě na doleckém rybníce.

Znak a vlajka naší obce

Na katastru Dolců dnes nejsou evidovány významnější historické památky, v obci samé stojí pouze novogotická kaple patrona obce sv. Antonína Paduánského. Pozoruhodnější jsou archeologické lokality. Na vrchu Jindříně (jméno získal patrně po Jindřichovi ze Skály a na Švihově) bývalo pravděpodobně zatím blíže neurčené pravěké výšinné sídliště (dle lidové pověsti na něm stával hrad, spojený koženým mostem se sousední Skálou). Východně od Dolců stávala ves Hůrka, patřící v r. 1239 kladrubskému klášteru. Na pustině, zv.“na staré vsi“ se zachovaly zbytky zdí a studna. Severně od Dolců stojí na návrší tzv.“Anežčin dvůr“. Jde o bývalý poplužní dvůr dolnolukavického velkostatku, založený počátkem 17. století a pojmenovaný po manželce Václava Jana Henigara ze Seebergu na Horšicích, hraběnce Anežce ze Salm-Reifferscheidtu. Dnes je areál dvora, donedávna využívaný jako ovčín, opuštěný. Chátrající budovy barokního původu obklopují ze tří stran rozlehlý dvůr, obydlena je pouze stará obytná část se štítem v nároží. Opodál pod lesem stojí několik domků k Dolcům připojené samoty Štíhlov, která vznikla v souvislosti s provozem dvora. Dolce jsou jinak obcí zemědělskou, za zmínku jistě stojí skutečnost, že ještě v polovině 20.století pracovalo ve vsi 56 v okolí velmi vyhledávaných zedníků.

Z uvedených informací vycházel také autor předkládaných návrhů obecních symbolů Dolců. Způsob dělení znaku i listu praporu vychází z rodového erbu hrabat Schönbornů, posledních feudálních majitelů vesnice. Polovina lilie prezentuje patrona obce, sv.Antonína Paduánského, motiv kříže byl převzat z rodového erbu Salmů (jeho zdvojení symbolizuje dvě části dnešních Dolců – Dolce a Štíhlov). Návrhy doplňuje zednická lžíce, dokumentující tradiční zaměstnání obyvatel obce. Z návrhu znaku vychází i mírně upravený návrh obecní vlajky, vytvořené v souladu se zásadami a zvyklostmi současné české vexilologické tvorby.

Začátkem letošního roku jsme obdrželi pozvánku z Parlamentu České republiky, aby 9.dubna 2005 přijel zástupce naší obce do Parlamentu České republiky převzít dekret udělující právo používat znak a vlajku obce. Slavnostního aktu na půdě Poslanecké sněmovny se zúčastnilo celkem 35 starostů z celé České republiky. Dekrety nám předával místopředseda parlamentu pan Kasal v zastoupení předsedy Parlamentu pana Zaorálka, který byl v ten den na pohřbu papeže. Bylo pro mne velikou ctí, že se nám dostalo takové pocty. Byl bych rád, aby i naši občané tuto poctu takto vnímali. Ať se stane cokoliv na politické scéně, budou-li zcelovat opět malé obce do větších celků a v naší obci obecní úřad nebude, znak a prapor nám nikdo nevezme. Buďme patrioty naší obce, buďme hrdí na své symboly jako jsme hrdí na znak a vlajku naší země.

Občanská vybavenost

  • hospoda
  • prodejna nábytku

Dopravní dostupnost

  • autobusové spojení pouze v pracovní dny