Obsah

Středověké nálezy na našem katastru

Zlomková keramika z 15. století

Poloha: Staré Dolce

V roce 1985 byl proveden nad bažinatým mělkým kotlem prameniště, napájejícího rybník v Dolcích, povrchový průzkum, kterým bylo zjištěno středověké osídlení. Bylo získáno 11 keramických zlomků.