Obsah

Pracoviště OÚ Dolce

Pracoviště OÚ Dolce

EU

financováno z dotačního titulu EU

  

   Pracoviště Czech POINT na OÚ Dolce v současné době poskytuje:

·                      Výpis z Katastru nemovitostí
·                      Výpis z Obchodního rejstříku
·                      Výpis z Živnostenského rejstříku
·                      Výpis z Rejstříku trestů
·                      Výpis z bodového hodnocení řidiče
·                      Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
·                      Výpis z insolvenčního rejstříku
·                      Datové schránky
·                      Autorizovaná konverze dokumentů
 
Upozornění !
 
Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaší listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné získat jí u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN příslušném katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříků trestů).
 

Superlegalizace 

je způsob ověření listin, které mají být použity ve státech, s nimiž nemá Česká republika sjednáno  osvobození od vyššího ověření prostřednictvím dvoustranné mezinárodní smlouvy a které nejsou členskými státy Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (tzv. Haagská úmluva).

Jedná se o takové ověření listiny, aby mohla být následně ověřena příslušným zastupitelským úřadem dané země. Nejčastější způsob je zajištění vyššího ověření dané listiny, následuje soudně ověřený překlad do příslušného cizího jazyka, vyšší ověření soudního překladu a nakonec ověření příslušným zastupitelským úřadem.
Superlegalizací se opatřují nejčastěji úřední dokumenty, jako jsou oddací listy, rodné listy, výpisy z obchodního rejstříku, výpisy z rejstříku trestů, plné moci, rozsudky, diplomy, vysvědčení a další dokumenty.

Apostilizace

je ověření dokumentu Ministerstvem zahraničních věcí. Speciální forma ověření dokumentu (např. Plné moci) vydané ve shodě s normami Haagské konvence z roku 1961. Dokumenty takto ověřené jsou uznávány všemi signatáři Haagské konvence bez jakéhokoliv dalšího ověřování. Takto ověřené dokumenty jsou vyžadovány zejména při zakládání bankovních nebo brokerských účtů.

 


Vytvořeno: 16. 4. 2010
Poslední aktualizace: 16. 4. 2010 12:50
Autor: