Obsah

 


 

 

 
TENTO PROJEKT 
 
                    „OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V OBCI                         DOLCE (lokalita Štíhlov) - Etapa II."
 
(část MK p.č. 336/1, 336/9 a 339)
 
byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR
 ve výši 985.133,- Kč z programu Ministerstva pro místní rozvoj,     Podpora obnovy a rozvoje venkova 2017

_________________________________________________________________________

 

logo PK

 
TENTO PROJEKT 
 
„OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI DOLCE"
(lokalita Štíhlov, část MK p.č. 336/1, 336/9 a 339; celá MK p.č. 297/3)
 
je spolufinancován Plzeňským krajem částkou 400.000,- Kč      z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2017
 
_________________________________________________________________________
 

logo PK

 
TENTO PROJEKT 
 
„VÝMĚNA OKEN V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU DOLCE"
 
je spolufinancován Plzeňským krajem částkou 130.000,- Kč      z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2016
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

logo PK 

TENTO PROJEKT 
 
„VĚCNÉ VYBAVENÍ JSDHO DOLCE"
 
je spolufinancován Plzeňským krajem částkou 65.000,- Kč       z dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů     obcí Plzeňského kraje v roce 2015

 


 

logo PK 

TENTO PROJEKT 
 
„OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI DOLCE"
(p.p.č. 319/1, 331, 330/3)
 
je spolufinancován Plzeňským krajem částkou 300.000,- Kč      z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2015

 

TENTO PROJEKT

„VÝSADBA A ÚDRŽBA DŘEVIN

V OBCI DOLCE"

          je spolufinancován Plzeňským krajem částkou 30.000,- Kč            z dotačního programu Ekologické projekty 2015

 
OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI DOLCE"
(č.parc. 323 a 325)
je spolufinancován částkou   592.857,- Kč Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
v rámci osy IV LEADER
Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

 

logo PK 

TENTO PROJEKT 
REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE č.parc. 98/1        V OBCI DOLCE"
je spolufinancován Plzeňským krajem částkou 200.000,- Kč z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2013 

 

 

 
TENTO PROJEKT 
 
 „DĚTSKÉ HŘIŠTĚ DOLCE"
 
byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR
 ve výši 129.836,- Kč z programu Ministerstva pro místní rozvoj,     Podpora obnovy a rozvoje venkova 2013

 

logo PK
TENTO PROJEKT 
„ÚZEMNÍ PLÁN DOLCE"

je spolufinancován Plzeňským krajem částkou 100.000,- Kč z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2012 

 

logo PK
TENTO PROJEKT 
ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NA KOMUNIKACI č.p.p. 330/3 v k.ú. DOLCE"
je spolufinancován Plzeňským krajem částkou 230.000,- Kč z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2011

 _________________________________________________________________________