Obsah

Projekty obce

Zde najdete všechny realizované projekty obce, od velkých investičních projektů, ve většině případů spolupfinancovaných z dotačních programů, po drobné projekty, nákupy či opravy financované pouze obcí. Starší roky se snažíme průběžně doplňovat.

Rozhodně nejvýznamnějším projektem v novodobé historii obce je výstavba ČOV a kanalizace. Tomuto projektu se budeme věnovat podrobněji a budeme jej průběžně doplňovat, abyste měli maximum informací, znali aktuální stav výstavby a věděli, jak postupovat při budování kanalizačních přípojek či připojování na kanalizaci.

Projetky, opravy a údržby

Velké projekty by měly být součástí tzv. strategického plánu rozvoje obce. Strategický plán tvoří spolu s rozpočtem a územním plánem základní koncepční a rozvojový dokument obce. Na základě podrobné analýzy (dosavadní vývoj , demografický a ekonomický stav, slabé a silné stránky obce, atd.) obec definuje hlavní směry rozvoje v rámci stanoveného časového horizontu. Hlavním smyslem strategického plánu je organizace rozvoje na bázi slaďování jednotlivých zájmů tak, aby obec prosperovala jako celek. V neposlední řadě je strategický plán potřebný pro žádosti o dotační tituly, pokud obec nemá vypracovaný strategický rozvojový plán, nemůže o některé dotační tituly žádat. Aktuální strategický plán rozvoje obce na období 2021 - 2025 byl schálen Zastupitelstvem obce Dolce usnesením č. 110/12/2020 dne 18. 12. 2020.

Strategický plán rozvoje obce na období 2021 - 2025

Strategický plán rozvoje obce na období 2016 - 2020