Obsah

Výroční valná hromada hasičů

28.12.2019

Každým rokem v čase Vánoc se schází místní hasiči, aby zhodnotili svoji práci v pomalu končícím roce 2019. Letos to vyšlo na sobotu 28. 12. V 17 hodin zahájil starosta sboru Miroslav Macháček výroční valnou hromadu za přítomnosti 31 členů a 7 hostů z okolních sborů. Jednání probíhalo v duchu voleb, kdy po pěti letech končí starý výbor a volí se nový na dalších pět let. Jednatel Pavel Stuchl ve své zprávě seznámil přítomné s činností sboru v uplynulém roce, ale shrnul i uplynulých pět let.   Hospodaření s financemi přiblížil hospodář Zdeněk Nový ml. Velitel zásahové jednotky Ivo Chudáček zhodnotil práci zásahové jednotky, vyzdvihl její práci při požáru v lese Dolcko, kdy se ukázalo, že jednotka je po odborné stránce dobře připravena. Celou činnost sboru zrevidoval Josef Staněk. V roce 2019 jsme přijali do svých řad tři ženy, Terezu Aronovou, Pavlínu Zemanovou a Kamilu Malíkovou, kterým byly předány členské průkazy. Pak následovala volba nového výboru. Nově zvolený výbor se částečně omladil, aby mladí hasiči postupně přebrali štafetu. Ve funkci jednatele vystřídal Pavla Stuchla Martin Macháček. Ve funkci revizora nahradil Zdeňka Bultase Josef Staněk a na funkci náměstka starosty nastoupil Pavel Paluch ml. a vystřídal tak Jiřího Loudu, který zastává funkci preventivy a jako jediný ve sboru má na tento post odpovídající odbornost. Výbor nezapomněl odměnit některé své členy. Medaile za věrnost - 10 let u sboru - převzali Petra Nová, Marek Regner a Jakub Paluch. Čestné uznání sboru bylo uděleno Karlu Veitovi, který je hlavním organizátorem každoročních pouťových turnajů v kopané. V diskusi poděkoval starosta sboru Pavlu Stuchlovi a Zdeňku Bultasovi za odvedenou práci ve svých funkcích a byl jim předán malý dárek. Po skončení jednání následovalo malé občerstvení a volná zábava.Vytvořeno: 5. 1. 2020
Poslední aktualizace: 5. 1. 2020 18:38
Autor: Alena Duchková