Obsah

Hasičský bál

18.1.2020

Stejně jako v předešlých letech se i letos v lednu konal hasičský bál. Předprodeje vstupenek se opět ujal Zdeněk Bultas, který týden před bálem zájemce zapisoval do připraveného zasedacího plánu. V sobotu 18. ledna v 10 hodin začaly přípravy sálu. Jelikož místí sbor hasičů provozuje i hostinec, bylo potřeba zajistit vše potřebné pro fungování výčepu i ke spokojenosti všech návštěvníků. Výběr chuťovek byl stanoven na 17. hodinu a samotný bál byl zahájen ve 20 hodin. K tanci i poslechu všem přítomným hostům zahrála hudební produkce Dědičová + Šimůnek, která byla všemi hosty velmi kladně hodnocena. Samozřejmě nemohla chybět karafiátová volenka a již zmíněné chuťovky a preclíky. Provoz výčepu připadl na Jirku Loudu a Míru Macháčka, kterým za hladký průběh až do pozdních nočních hodin patří velký dík. Poděkování patří i všem, kteří se podíleli nejen na samotných přípravách ale i na nedělním úklidu.