Obsah

Okrskové cvičení hasičů

4. 6. 2022

V sobotu 4. června jsme po třech letech opět přivítali na Dolcích hasiče z okrsku č. 8 Horšice. Okrsková soutěž v požárním útoku a běhu na 100 m překážek se potýká už léta s malou účastí sborů našeho okrsku. To se ale netýká našich hasičů, kteří obsadili obě kategorie – muži a ženy. Kromě našich družstev se okrskového cvičení zúčastnila družstva mužů z Vlčí a Horšic a družstvo žen z Horšic.

Po nezbytné administrativě, s hodinovým zpožděním, zavelel velitel okrsku nástup a starosta okrsku přítomné přivítal a popřál soutěžícím mnoho sportovních úspěchů. Pak přišel na řadu běh na 100 m překážek, který zahájily ženy, následovali muži. Tato disciplína se běžela na dva pokusy. Z každého družstva běželi čtyři členové a pro konečný výsledný čas se počítaly tří nejlepší časy. Disciplínu zaběhla nejrychleji naše závodnice Štěpánka Jeslínková a za muže obsadil první místo závodník z družstva Vlčí. Po krátké přestávce se začalo soutěžit v požárním útoku se dvěma pokusy. Po skončení útoků a spočítání časů přišlo na řadu závěrečné vyhodnocení celé soutěže. První místo v kategorii ženy s časy 23:76 s v požárním útoku a 88:43 s na 100 m překážek obsadily domácí závodnice. V mužích zvítězili hasiči z Vlčí s časy 21:66 s v požárním útoku a 60:37 s na 100 m překážek. Naši muži obsadili v požárním útoku třetí místo a v běhu na 100 m místo druhé. Vítězové v družstvech a nejrychlejší jednotlivci byli oceněni poháry, drobnými dárky byli obdarováni i ostatní soutěžící.

Celou akci ukončil starosta okrsku, který na závěr všem poděkoval za účast.