Obsah

Sv. Vojtěch

Sv. VojtěchSv. Vojtěch

V lese Ticholovec se nachází malá skála, kde je namalována postava sv. Vojtěcha. K tomuto místu se váže pověst, která vysvětluje vznik názvu lesa. Ústním podáním se dochovala mezi lidmi tohoto kraje, až ji v roce 1892 vytesal mistr kamenický, Bartoloměj Kočandrle z Přeštic. Na desce je napsáno: "Svatý Vojtěše oroduj za nás!  Svatý Vojtěch šel tady z Říma 990 - An žena opodál místa stála s dítkami a praví ticho děti, lovec de, na to odpověděl sv. Vojtěch, tak ženo, bude se zde menovat místo to Ticholovec, pak odešel od skály a zvostal stín Jeho, na této stěně, jenž do dnešní doby, v Úctě si vážíme."  Při své cestě do Říma v roce 989-990 se měl sv. Vojtěch stavět na hradě Skála, kde měl příbuzné. Na uvedené skále v lese Ticholovci měl zůstat málo znatelný stín a pak neumělá malba. V roce 1942 namaloval sv. Vojtěcha na skálu akademický malíř F.V.Eisenreich (jeho matka pocházela z Kucín). Vlivem počasí obraz chátral, a tak asi kolem roku 1975 jej opravil přeštický občan Pavel Jirsa. Obraz však neodpovídal původní malbě. V roce 1986 malbu zrenovoval JUDr. Valach taktéž občan z Přeštic. V roce 2009 obnovena malba na skále ak. mal. Jaroslavem Šindelářem a v dalším roce nad skálu instalován dřevěný přístřešek. Místo je častým cílem turistů a získalo pojmenování „lesní kaple“. Od roku 2009 se konají k lesní kapli poutě, v roce 2016 se této poutě zúčastnil i Mons. František Radkovský. V roce 2013 zde proběhl historicky první svatební obřad.

26. dubna 2015 došlo v prostorách evangelické fary v Rebcově ulici v Přešticích ke slavnostnímu otevření nové naučné stezky Po stopách sv. Vojtěcha. Stezka vede těmi nejzajímavějšími místy, opředenými lidovými pověstmi a na dvanácti informačních tabulích předkládá kromě popisu jednotlivých zastávek také životopis světce, spolu s výčtem základních křesťanských hodnot, o něž se zasazoval. Trasa stezky je dlouhá téměř dvacet kilometrů a skládá se ze dvou přibližně stejných okruhů, vhodných jak pro pěší, tak i pro cyklisty. Vyznačena je místním značením ve tvaru oranžového šneka, který má evokovat vršek poutnické hole. Na vybudování stezky se podílely KČT Úhlava, Spolek pro záchranu historických památek, Sbor evangelické církve a dále MAS Aktivios, a. s., Město Přeštice a obce Příchovice a Řenče. Na spolufinancování se podílel Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova v rámci osy IV. LEADER.