Obsah

Křížek

KřížekKřížekKřížek

V místě zvaném U Kaštanu stával dříve dřevěný kříž. Po jeho dožití se již neobnovil a místo kříže byl pověšen na kaštan svatý obraz. Toto místo od dávných časů bylo místem pietním, neboť zde se zastavily všechny pohřby z naší obce, chodilo se pěšky na horšický hřbitov. Lidé pohřebního průvodu se zastavili, otočili se směrem k obci a hudba zahrála píseň „Vesničko má pod Šumavou“. Tím byl dán poslední hold mrtvému od jeho spoluobčanů. Opodál tohoto kaštanu na Kostelní cestě stával ještě jeden kaštan stejného stáří. Ten byl poražen v roce 1938, neboť překážel při zavádění telefonu Přeštice – Horšice. Dlouho tam byl znatelný pařez tohoto kaštanu.

KřížekKostelní cesta

26. června 1994 byl U Kaštanu postaven nový křížek věnovaný přeštickým farářem. Křížek ležel na přeštickém hřbitově dávno zapomenutý. Největší podíl práce na této akci má bývalý starosta obce Josef Musil a bratři Pavel a Stanislav Šilingové. V roce 2002 byl křížek restaurován a byla k němu zhotovena malá ohrádka na přání paní Anny Šilingové (čp. 96), která se o křížek starala a dávala tam květiny.