Obsah

Geografický informační systém obce

Geografický informační systém (GIS) je systém, který umožňuje ukládat, spravovat a analyzovat prostorová (geografická) data. Pro naši obec zajišťuje tento systém firma Geo Data, s.r.o. Kliknutím do mapy se zobrazí konkrétní mapové podklady, se kterými můžete dále pracovat.

Naleznete zde mapy zobrazující čísla popisná a evidenční, hranice a čísla parcel, katastrální mapu a územní plán. Mapy a informace v nich jsou denně aktualizovány a vycházejí z Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), jehož správcem je Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK). Každá mapa obsahuje jednotlivé informační vrstvy, nástroj pro vyhledávání, legendu, nástroj poznámky do mapy, nástroj pro měření vzdálenosti či plochy, nástroj pro export mapy do PDF či pro tisk, nápovědu a videonávody. Katastrální mapa rovněž obsahuje informace o jednotlivých parcelách (po kliknutí na parcelu levým talčítkem myši) vč. nahlížení do katastru nemovitostí. Nástroj "Přihlásit se" je z důvodu ochrany osobních údajů určen pouze pro zaměstnance obecního úřadu.

V rámci tohoto systému chystáme zpřístupnění pasportů místních komunikací a veřejného osvětlení a zobrazení inženýrských sítí.

 

        Základní mapa                Katastrální mapa                  Ortofoto mapa                     Územní plán

Katastrální mapaOrtofoto mapaÚzemní plánZákladní mapa