Obsah

Územní plán obce Dolce

Územní plán obce Dolce byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva dne 19.12.2013 a nabyl účinnosti dne 18.1.2014.
Zhotovitel územního plánu : Ing. Arch. Jaroslava Lexová, Architektonické studio, Klatovská tř. č. 16, Plzeň.
Celá dokumentace územního plánu obce je k nahlédnutí na Obecním úřadu v Dolcích.

Územní plán_hlavní výkres

Textová část Staženo: 382x

Základní členění území Staženo: 365x

Hlavní výkres Staženo: 590x

Dopravní infrastruktura Staženo: 291x

Technická infrastruktura Staženo: 299x

VPS a asanace Staženo: 291x

Stránka

  • 1