Obsah

Historické mapy

Na webových stránkách Ústředního archivu zeměměřičství a katastru si můžete prohlížet, popř. i objednat naskenované archiválie či letecké měřičské snímky. Malou ukázku Vám přinášíme níže.
 

        Císařský otisk            Legenda k císařskému       Letecký měřičský            Letecký měřičský
    stabilního katastru             otisku stabilního                      snímek                            snímek
                 1837                                katastru                               1938                                1952
Císařský otiskLegendaLetecký snímek_1938Letecký snímek_1951